PandoraStar-zkušenosti

Martin, červen 2016

Když jsem si poprvé lehl pod "Pandoru" a její světélka se rozblikala, rázem jsem se ocitl v prostoru plného světla a barevných kaleidoskopických obrázků, které se různě objevovaly, měnily svůj tvar, aby vzápětí zcela zanikly a uvolnily tak prostor dalším novým geometrickým tvarům deroucím se na plátno mé vnitřní projekce. Podívaná pod zavřenými víčky natolik upoutala mou pozornost, že jsem v tu chvíli přestal vnímat vnější svět a hluboce se ponořil do svého vnitřního prostředí.

Ta světelná show mi připomněla zážitek z pobytu ve tmě, kdy jsem viděl světlo vycházející z mého nitra. Dalo mi to tenkrát zažít tu zkušenost, že uvnitř nás je světlo, lépe řečeno, že jsme stvořeni ze světla. Pod "Pandorou" jsem měl intenzivní pocit, že se to vnější světlo blikajícího přístroje potkává s tím mým vnitřním, tolik známým a současně zapomenutým světlem, aby jej nějakým způsobem aktivovalo. Ten intenzivní pocit by se dal asi nejlépe vyjádřit slovy: "návrat zpátky do světla".

Světelná "koupel" pod přístrojem PandoraStar byla hodně intenzivní, připomínala mi vstup do rozšířeného vědomí při ayahuascové ceremonii. Jsem přesvědčený, že kdybych měl možnost vyzkoušet PS ještě před ayahuascou, určitě by mi to její průběh v některých momentech usnadnilo. Při ayahuascovém vstupu do světla, kdy je "posvíceno na naše vnitřní stíny", se totiž může dostavit intenzivní pocit strachu z neznámého, který pak další vnitřní práci brání.

Po skončení čtyřminutového "demo" programu, který člověku ukáže, jak hluboko je možné se v tak krátké době ponořit, jsem vnímal probuzení energie v oblasti pánve, břicha a celkově jsem se cítil v příjemném rozpoložení. Další programy mi pak ukázaly, s čím vším může Pandora pomáhat, jako třeba zlepšovat paměť a kognitivní funkce, nebo vyplavovat endorfiny a serotonin, což při opakované aplikaci zvyšuje odolnost proti stresu a navozuje vnitřní klid a vyrovnanost. Těch programů je celá řada, těším se, až si vyzkouším další. 


Teal Swan, květen 2015

Nejsem ten typ veřejné osoby, která by otevřeně propagovala produkty. Dělám to velmi zřídka, jen když mě něco úplně uchvátí. A PandoraStar mě uchvátila. Je to přístroj, který k navození určité mozkové aktivity, včetně transových stavů, používá světlo.

Co obvykle zažijete, když se snažíte dostat hlouběji do svého podvědomí, je například, že narazíte na obranné mechanismy jako spor nebo odvádění pozornosti. Tyto mechanismy zažíváte, když si o sobě snažíte myslet něco pozitivního jako např. "jsem hezká". Okamžitě si všimnete protikladné myšlenky jako "pitomost, jsi ošklivá". Ta protikladná myšlenka je odpor ve vaší mysli. Nejúžasnější věc, kterou zažívám s přístrojem PandoraStar, je skutečnost, že pod jejím vlivem nemám absolutně žádný odpor.

(original-www.pandorastar.co.uk)


Fred (6 let), srpen 2016

Moc se mu do Pandory nejprve nechtělo, byl stydlivý. Ihned po OPB programu popsal svůj zážitek takto: "Připadal jsem si jako krtek, když vyleze ze země ven a objeví se v jiném, barevném světě. Chtělo se mi tančit, cítil jsem se šťastný (v ten moment objal tátu a dal mu pusu - táta vedle něj ležel celou dobu jako podpora). Byla tam spousta barev, zvířat a rostlin, ale jiných (neznámých), všichni tancovali a byli také šťastní. Bylo to jako v ráji."

Když program skončil, Fred mezi nás přišel jakoby nic, absolutně bez známky studu či zábran, pobíhal vesele po místnosti. Po popsání svého zážitku se zeptal táty: "A tatí, nemělo by to tak být normálně, že jsou všichni spokojení a šťastní?" Na konci programu (při návratu) měl prý na okamžik trochu strach...


Filip (11let), červenec 2016

Ahoj. Já jsem viděl spoustu zajímavých obrazů, které už jsem někdy viděl jen byly jinak barevné a postupně se skládaly do sebe. Pak jsem viděl různé obličeje zvířat a lidí které znám a dokonce jsem viděl do budoucnosti, ano opravdu jsem viděl do budoucnosti. Bylo to neuvěřitelné a ten příběh se skutečně stal a já věděl co v danou chvíli kdo řekne. Jak to na mě působilo? No, cítil jsem že jsem byl klidnější a hlavně mi přišlo že jsem středem vesmíru. Prostě mi přišlo že mi to otevřelo oči ,jakoby bych byl král všeho.

Pak jsem viděl řetěz který se namotával a na konci toho řetězu byla opička která se táhla na tom řetězu. Bylo to legrační, rozesmálo mě to (nahlas). Dále jsem viděl jako bych se propadal asi černou dírou a přes ní byl vidět vesmír s hvězdami. Potom jsem viděl šachovnici která byla do tvaru vějíře, který se postupně skládal a u většiny těchto věcí mi přišlo že se vznáším. Po druhé co jsem to zkoušel se děli prakticky úplně stejné věci ale 1 věc se změnila, a to že jsem cítil jakoby mnou na končetinách procházelo teplo.


Christina Shiuová, červen 2016

Nic takového jsem ještě neviděla...

Možnosti vyzkoušet lampu Pandora Star jsem využila, aniž bych věděla, do čeho jdu. Malá lampa vypadala mnohem méně děsivě, než jsem čekala. Byla připevněná na jakési trojnožce a nastavená tak, abych ji měla nad obličejem. Obsluha vybrala vhodný program a nechala mě v potemnělé místnosti o samotě, abych si vychutnala svoji cestu světlem.

Celou dobu jsem měla oči zavřené. Nejdřív jsem ucítila, jak mi lampa ozařuje obličej. Po chvilce jsem vnitřním zrakem začala sledovat vzory zřetelných forem a tvarů. Obrazce byly ostré, zářivé, pestrobarevné, složité a symetrické jako v kaleidoskopu. Tančily přede mnou a rychle se proměňovaly v nové a nové vzory. Ano, viděla jsem se zavřenýma očima!

Byl to pro mě opravdu intenzivní zážitek, na světlo jsem totiž hodně citlivá. Záblesky světla to ovšem teprve začalo. Pak se lampa vypnula a kolem se znovu rozhostila tma, ale já pořád vnitřním zrakem pozorovala vznášející se barevná tělesa. Všechny ty obrazce byly tak krásné a pohybovaly se tak ladně! Byl to úžasný zážitek. Poprvé v životě jsem se zavřenýma očima jasně viděla něco takhle živoucího. Vůbec jsem netušila, odkud se ty obrazce před mým zrakem berou.

(original-www.pandorastar.co.uk)


Admin 2, červen 2016

Mistr Čchi-kung a PandoraStar

Amir Shah se chce podělit o svůj příběh... Amir Shah a Billie Lim, kteří zkoumají působení PandoraStar na lidské vědomí, měli nedávno tu čest představit lampu mistrovi Čchi-kung vysoké úrovně.

Mistr přiletěl z Číny do New Yorku, aby pro Amirovu studijní skupinu uspořádal seminář energetického cvičení Čchi-kung. "Celou dobu jsem byl jako na trní, co asi řekne o působení PandoraStar na své vědomí. Čchi-kung se věnuje už přes 35 let a cvičí 2 až 4 hodiny denně!" vyprávěl Amir.

Domluvil proto, že mistr přijde na návštěvu za Billiem Limem a seznámí se s lampou.

"Billie ho sice musel chvíli přemlouvat, ale nakonec jsme ho zlákali a on souhlasil. Jakmile jsme zahájili sezení, začala se mu kývat hlava ze strany na stranu. To je u něj běžné, když se propadá do hlubokého meditativního stavu."

Po sezení mistr prohlásil, že se díky lampě PandoraStar dostal do skvělého "stavu Čchi-kung" a udržel se v něm po celou dobu.

"Stav Čchi-kung" nastane, když naše zaneprázdněná mysl i vnitřní hlasy ztichnou a my zaměříme svou pozornost do našeho nitra. Ti z vás, kdo už meditují dlouho, vědí, že toho není jednoduché dosáhnout, vyžaduje to neustálé, důsledné cvičení po celá desetiletí. Nejnáročnější je se v tomto stavu udržet delší dobu, aby to vůbec k něčemu bylo.

Mistr vtipkoval, že už ho jednou nějací podobně zvědaví studenti z Evropy přiměli vyzkoušet rostlinu ayahuasca, a PandoraStar ho prý dostala do podobného stavu změněného vědomí," vysvětloval Amir.

"Já jsem za důkaz toho, že PandoraStar dokáže během pár minut přenést člověka do hlubokého meditativního stavu, moc vděčný. Otevírá to celou řadu možností, jak s ní dále pracovat," dodal Amir.

- Vezměte prosím na vědomí, že byť se mistr o svoji zkušenost rád podělil, v žádném případě se nejedná o oficiální schválení.

(original-www.pandorastar.co.uk)


Todd Acamesis, září 2015

"Co takhle psychedelický zážitek zdarma?"

Tuto otázku jsem kladl kolemjdoucím, zatímco mi za zády, na oltáři postaveném uprostřed londýnské čtvrti China Town, zářivě probleskovala PandoraStar. Reakce byly přinejmenším rozporuplné.

Několik odvážných lidí se obětovalo a lehlo si na oltář, aby vyzkoušeli nejkratší program PandoraStar - trvá jen čtyři minuty a je sestavený tak, aby demonstroval schopnost lampy rychle a spolehlivě měnit optické pulzy. Psychedelickému představení přihlížel z bezpečné vzdálenosti světlem oslepený dav.

Ti, kteří se rozhodli vydat na krátký hypnotizující výlet do stavu změněného vědomí, pak uváděli celou škálu pocitů a jevů: od hlubokého uvolnění, soustředěnosti a klidu až po zážitky s vizemi, portály a úplného oproštění od fyzického těla.

Tento večer by se rozhodně měl zopakovat...

(original-www.pandorastar.co.uk)


Todd Acamesis, srpen 2015

Vyšší energetické stavy vědomí

Nejvyšší stav mozkových vln, jaký v současnosti známe, je lambda. Pohybuje se kolem 200 Hz. Vlny lambda se obtížně zaznamenávají pomocí EEG a zřídka, pokud vůbec, se objevují za běžného bdělého vědomí... Při běžném bdělém vědomí převládají vlny beta s frekvencí mezi 13 až 36 Hz, s aktivací vln alfa (ve fázích relaxace), théta (během meditace nebo při určitém zatížení paměti), vlny gama (během aktivní výměny informací mezi jednotlivými částmi mozku) a vlny delta (při hlubokých meditativních stavech).

Posledních pár měsíců aktivně stimuluji vlny gama a hypergama (100 až 200 Hz), abych si zlepšil kognitivní funkce (rychlejší zpracování, zapamatování a vyvolání informací, menší těkavost atd.) a zároveň si navodil vyšší energetické stavy vědomí, jako např. lucidní snění, mimotělní cestování, dálkové vnímání či telepatii. Existuje řada metod, jak se do vyšších energetických stavů vědomí dostat; já zvolil rychlou a spolehlivou kombinaci různých pokročilých technik meditace a technologie PandoraStar.

Před pár dny provedl můj obchodní partner Jimi Simpson několik testů, aby předvedl, s jakou přesností dokáže přístroj PandoraStar generovat různé vlny. Součástí byl i test s lambda frekvencí 200 Hz. Jak je patrné z fotografií, test ověřil, že přístroj dokáže i takto vysokou frekvenci produkovat s vysokou přesností. A já se tak bez obav mohl pustit do tvorby nového programu pro PandoraStar.

Včera večer jsem své ultramoderní metafyzické praktiky posunul na novou úroveň - sestavil jsem 4,5hodinový program určený pro ranní použití, po 4,5 hodinách spánku. Program zahrnuje frekvence vln gama, hypergama a lambda. První výsledky byly silně povzbudivé - téměř nepřetržité hypnagogické obrazce a čtyři lucidní sny.

Ze směru, kterým se tenhle projekt ubírá, jsem nadšený a jsem za něj moc vděčný. Moc děkuji Jimimu a 32 odvážným majitelům PandoraStar z celého světa, kteří se s námi na tuhle mimořádnou cestu vydali!

(original-www.pandorastar.co.uk)


Todd Acamesis, květen 2015

Efekt PandoraStar (kráceno)

Tým PandoraStar nedávno absolvoval "kakaový obřad za úplňku", který trval celou noc a naše zařízení jsme na něm představili více než stovce lidí.

Přístroj jsme se rozhodli zavěsit z vrcholku čtyřstěnné měděné meditační pyramidy, aby se na cestu mohli vydat až čtyři lidé najednou.

Během 25minutového ukázkového sezení vás PandoraStar provede cestou plnou halucinogenních obrazců, jež si sami zhmotníte svým vnitřním zrakem, "osobním uměním" nepopsatelných vzorů a krás, jež ve vás zanechá hluboký pocit jednoty a radosti - tzv. "efekt PandoraStar"

(original-www.pandorastar.co.uk)