Mozek a frekvence

Realita není založena na vnějších vlivech, ale je vnitřním procesem založeným na našich myšlenkách, vnímání a emocích. To vše má na starosti náš mozek.

Lidský mozek je rozdělen nejen na hlavní dvě části (pravá a levá hemisféra), ale také na spousty dalších menších, kterým se říká centra. Jednotlivá centra pak mají na starosti konkrétní úkoly. Jedná se například o zpracování obrazu, emocí, paměti, koordinaci pohybů a svalstva, řeči atd. Různé části mozku mohou pracovat na jiné frekvenci, s jiným napětím, nezávisle na ostatních částech.

Lidský mozek je totiž generátor bioelektrického stejnosměrného proudu, který nepřetržitě vysílá elektrické signály. Tato elektrická mozková aktivita, produkovaná mozkem a známá jako mozkové vlny, odráží stav našeho vědomí. Existuje pět základních druhů mozkových vln ( alfa, beta, gama, delta a théta), které můžeme v průběhu 24 hodin zažívat, přičemž jeden z nich bývá obvykle dominantní.

Alfa - stav uvolnění a odpočinku, zvýšená odolnost proti stresu, snížení úrovně úzkosti, lepší koncentrace, vizualizace, učení, lepší kvalita spánku, intuice

Beta - bdělé vědomí, logické myšlení, koncentrace, řešení problémů, mentální aktivita. Vyšší úrovně beta vedou k neklidu, stresu a úzkosti

Gama - efektivní zpracování informací, náhlá jasnozření (aha momenty), záblesky poznání

Delta - hluboký bezesný spánek, regenerační procesy, hlubší meditace, rozšířené vědomí, vstup do podvědomí, psychické a emocionální léčení

Théta - hluboká relaxace a meditace, snová REM fáze spánku, lucidní snění, podpora imunitního systému a procesu uzdravování, zkvalitňování dlouhodobé paměti, lepší inspirace, kreativita

Co zároveň ovlivňuje jací jsme, jak přemýšlíme, jak se cítíme, jak se chováme, jsou hormony a neurotransmitery. Vlastně vše, co se v lidském těle odehrává, nějakým způsobem souvisí s hormony. Lidskou psychiku ovlivňují působením na různá centra v mozku. Tělo si je vytváří samo k regulaci procesů, které v něm probíhají. Některé z těchto látek dokáží tišit bolest, jiné zmírňují úzkost a napětí nebo uklidňují. Další zvyšují schopnost soucitu, jiné zlepšují náladu, dodávají energii, aktivují a povzbuzují obranné síly organismu, vitalitu, touhu...

Mozek je ovlivňován jak informacemi z vnitřních čidel (receptorů), tak i vjemy z vnějšího prostředí, které jsou zprostředkovány smyslovými orgány. V určitém stavu vědomí, ve kterém se náš mozek právě nachází, pak dochází k zvyšování, případně snižování hladin konkrétních hormonálních látek (hormonů a neurotransmiterů).

Co to všechno pro nás znamená? 

Skutečnost, že když dokáže naše interpretace vnějších podnětů ovlivňovat naše emoce, náladu apod., a tím procesy v našem mozku, je stejně tak možné naopak změnou oněch mozkových procesů ovlivňovat emoce a náladu.

A jak toho můžeme dosáhnout?

Zesynchronizováním mozkových vln s frekvencí vnějšího zvukového či světelného podnětu. Tato vědecky prokázaná technika (měřena na EEG přístrojích) je známá jako "přeladění mozkových vln" (brainwave entrainment). Jestliže synchronizace trvá určitou dobu, mozkové vlny se naladí na konkrétní frekvenci vnějšího podnětu (alfa, beta, ...).

Tohoto procesu třeba využívají lidé, kteří pravidelně meditují, a tím se ukotvují ve stavech nižších frekvencí mozkových vln, při kterých se do těla, vědecky prokazatelně, vyplavuje např. serotonin či endorfiny - hormony štěstí a pohody. Možností, jak takové stavy navodit, však zdaleka není jen meditace, existuje jich víc.