Minerály

Krystaly a drahé kameny 

Ti kteří jsou pevně ukotveni ve fyzické dimenzi si myslí, že krystaly a minerály jsou prostě jen pěkné šutříky. Vše ostatní jsou pouze New Age báchorky. Tato dimenze však skrývá mnohem více, než je na první pohled zřejmé. Současná definice slova "ŽIVÝ" je neuvěřitelně nepřesná. Chceme-li o něčem říci, že je to ŽIVÉ, musí to vykazovat následující znaky: pohyb, dýchání, citlivost, růst, rozmnožování, vylučování, potřeba výživy. Ve skutečnosti - BÝT ŽIVÝ - je mnohem komplikovanější. Pokud nezměníme svůj pohled na to, co to znamená být ŽIVÝ, budeme mít velký problém při setkání s mimozemskými formami života, které pro nás na první pohled nemusí vypadat živě, ale jsou velice ŽIVÉ. Musíme tento pojem začít odvozovat od vědomí. Být živý - znamená být si vědom okolí, vnímat a myslet. Viry a infekci způsobující bakterie jsou velmi živé - vědomé bytosti, avšak nesplňují námi stanovené body, poukazující na živou bytost. Minerály, speciálně krystaly, jsou také živé! Jsou vědomé, myslí, vnímají své okolí. Země samotná je složená především ze železa, křemičitanů a kyslíku. Vědomí Matky Země se zhmotnilo a výsledkem jsou minerály. Minerály jsou také samostatné živé bytosti.

Vědci tvrdí, že život je stvořen díky uhlíku a křemíku. Uhlík je šestý prvek. Přímo pod ním se v periodické tabulce prvků nachází křemík. Uhlík je spojován s organickou chemií. Je znakem všech tzv. "živých věcí". V hlubinách oceánu jsme objevili živočišné formy, které jsou vědomé a rozmnožují se - přesto tvoří jejich těla ze 100% křemík. Jejich těla neobsahují ani stopu uhlíku!

Základním prvkem křišťálu je křemík. Křemík dále tvoří 80% zemské kůry. Bez krystalů by neexistovaly počítače. Marcel Vogel, světově uznávaný věděc, který je držitelem více než 200 patentů, včetně patentu na disketu, objevil, že krystaly mohou přijímat i vysílat lidské myšlenky a emoce. Což dává smysl, když si uvědomíme, že první radio bylo vlastně soustavou krystalů. Krystaly chytají a vyzařují elektromagnetické signály v pásmu rádiových frekvencí. To je velice důležité - uvědomte si, že myšlenky jsou elektromagnetické frekvence. Krystaly jsou živé bytosti. Jednotlivé krystaly jsou samostatné jednotky vědomí, jsou součástí krystalické drůzy, ze které se odštěpily. Tyto drůzy mohou být až metr široké. Někteří z vás víte o lese, tvořeném topolem osikovitým (Pando). Tento les je jedním z největších organismů, které existují na planetě Zemi. Představte si jeden strom v tomto lese. Tento strom zapustí kořeny a poté z těchto kořenů v zemi vyroste nový strom. V podstatě se nejedná o dva stromy, protože jejich kořenový systém je jeden a ten samý. Takový les je proto považován za jeden organismus. A přesně tak je to s krystaly. Mezi krystalem a krystalovou drůzou, ze které se krystal odštěpil, není žádný rozdíl. Krystalová drůza tvoří jeden organismus. Mezi námi a krystaly je rozdíl. Nás nelze rozpůlit a očekávat, že budeme dále žít. Z krystalové drůzy však můžeme odlomit jeden krystal - bude stále živý. Bude mít své vlastní vědomí, které vnímá a myslí.

Proč jsou krystaly pro náš život tak důležité?

Bylinkáři vám řeknou, že byliny a rostliny na této planetě nám mohou různými způsoby pomoci. Když vás bolí hlava, můžete si vzít Aspirin. Aspirin totiž obsahuje účinnou látku z vrbové kůry, (Salix alba - Acidum acetylsalicium), která ulevuje bolesti. Proč to funguje? Frekvence vrbové kůry je velice vysoká a pomalá. Tato vibrace není kompatibilní s vibrací bolesti hlavy. Zákon přitažlivosti říká, že pouze frekvence, které jsou shodné, mohou sdílet ten samý prostor!!! Frekvence vrbové kůry a bolesti hlavy jsou neslučitelné. Jsou rozdílné. Aby tedy mohly sdílet ten samý prostor, musí dojít k jejich vyrovnání! Čistá vibrace bude vždy dominantní. Frekvence blaha, pohody a vyrovnanosti je přirozená všem žijícím organismům na Zemi. Když člověk s bolestí hlavy požije vrbovou kůru, jeho bolest musí zmizet. Není totiž slučitelná s vibrací kůry. Přesně to samé se děje, když máte kolem sebe minerály nebo krystaly. Minerály a krystaly fungují stejně. Mnoho lidských obtíží vytváří velmi nekohezní a rychle vibrující vzory. Tyto vibrace nejsou slučitelné s vibracemi minerálů. Můžete použít například FLUORIT. Rakovina nebo artritida vytváří velice nekohezní a rychle vibrující energetický vzorec. Zatímco FLUORIT kolem sebe vytváří velice propojené pole, které má uzemňující efekt. Nadbytečná rychlá energie rakoviny nebo artritidy nemůže sdílet ten samý prostor s fluoritem. Není to energeticky možné. Když začnete používat fluorit, vibrace onemocnění se musí změnit, aby se sladila s vibrací fluoritu. Jakmile se změní vibrace nemoci, musí se změnit i fyzická realita. Fyzično totiž musí ladit s energetickým stavem. Onemocnění tedy musí zmizet. Jeho původní vibrace je neslučitelná s vibrací fluoritu. Krystaly a polodrahokamy mají vibraci, která neobsahuje žádné rezistentní vzorce. Jsou jednou ze struktur ve fyzické dimenzi, která má vůbec nejvyrovnanější, nejsoudržnější, velice silnou a záměrnou frekvenci. Jejich neměnná fyzická podoba odráží fakt, že jejich přirozený energetický stav je stavem ROVNOVÁHY, SÍLY A SOUDRŽNOSTI. Jsou naprosto čisté a dokonalé.

Když zde ve fyzické dimenzi vezmete do ruky krystal, může se zdát, že nic kromě dotýkání a pozorování neděláte. Ale... v jiných dimenzích, kde stejně jako kámen existujete... přejímáte jeho vibraci. Tím, že takto převezmete jeho frekvenci, měníte svou vlastní strukturu a fyziologii zde, ve FYZICKÉ dimenzi. Základním zákonem, který prostupuje všemi dimenzemi, je zákon JEDNOTY. Ve svém životě jsme toto pravidlo poznali pod názvem zákon PŘITAŽLIVOSTI. Ve fyzické dimenzi se na jednom místě mohou vyskytovat pouze frekvence, které spolu ladí. Tedy, chcete-li sdílet svůj prostor s kýmkoliv nebo čímkoliv - musíte vibrovat na stejné úrovni jako tento člověk či věc.

Zdraví je přirozeným stavem jakékoliv formy v tomto Vesmíru. Přirozeným sklonem všeho v tomto Vesmíru je tendence k rovnováze, soudržnosti a lehkosti. Veškeré vibrace mají tedy tendence sladit se a rezonovat s vibrací zdraví. Když máte ve své blízkosti krystal, který je ze své podstaty prostý rezistence, vaše chaotická vibrace se sladí s čistou vibrací krystalu, ne naopak. Převezmete jeho vibraci soudržnosti. Díky tomu, že se v jejich přítomnosti automaticky vylaďujeme na jejich frekvenci - dostáváme se zpět do harmonie a jsme zdraví. Cokoliv, co vyzařuje frekvenci, ve které není žádný odpor - funguje jako ladička, která nám pomáhá vyladit se na vibraci zdraví. To vše se ve skutečnosti odehrává na energetické úrovni, když posloucháte hudbu, která je vám příjemná, nebo jste v přítomnosti někoho, s kým je vám dobře, nebo když užijete homeopatický lék. Krystaly a minerály jsou tím nejsilnějším, co ve fyzické dimenzi máme. Všichni s nimi máme nějakou zkušenost, jen jsme si neuvědomili, že je používáme. Nejčastěji vstoupíte do místnosti a cítíte, že vás nějaký kámen prostě přitahuje. Ve skutečnosti vám takto vaše pravé já říká, že potřebujete přesně tuhle vibraci. Mnoho lidí zaslepených fyzickou dimenzí se vás snaží přesvědčit, že si personifikujete neživou věc, když vás pozorují, jak se ke kamínku chováte jako k mazlíkovi, nebo jako k člověku. Když překonáte "společenské znemožnění", poté co vás uviděli mluvit s kamenem, zjistíte, že duše kamenů jsou neskutečně prospěšné. Nejsou pouze prospěšné, nejsou to jen prostředky - jsou spíše jako členové rodiny a blízcí přátelé. Krystal, stejně jako lidskou bytost, nemůžete ovládat. Zjistíte, že se na určitém místě vyskytují tak dlouho, jak je nutné. Stejně jako my. Jsou s lidmi, se kterými mají být. A když už s těmito lidmi nemají být, najdou si cestu, jak se dostat k těm, kteří je potřebují. Můžete mít krystal 20 let a pak někoho potkáte a najednou víte, že je na čase, aby měl krystal právě ON. Krystaly totiž ve skutečnosti ovlivňují VÁS. Vysílají k vám myšlenky, nápady - že mají být s někým jiným a vy to vnímáte. Tím, že dokážu mimosmyslově vnímat - vidím, jak to funguje a je to velice zajímavé.

O vlastnostech krystalů a minerálů toho bylo napsáno hodně. Můžete tyto věci prostudovat. Pokud si právě řešíte nějaké onemocnění, můžete zjistit, který krystal vám pomůže. Ale vždy nechte svoji intuici, aby vás dovedla ke kamenu, který potřebujete. Nezáleží na tom, co jste četli nebo slyšeli - pokud vstoupíte do místnosti a jste přitahováni určitým kamenem, jeho frekvence pro vás bude prospěšná. To je důležitější než cokoliv, co jste četli. Vaše intuice přesně ví, co ladí s vaším nejvyšším dobrem. Vždy trumfne jakoukoliv informaci, kterou vám napovídá vaše logická mysl.

Čím surovější forma krystalu, tím vyšší účinnost, co se vyzařování frekvence týče. Leštění či půlení snižuje intenzitu jejich působení. Na velikosti nezáleží. Velký krystal nevypovídá nic o síle jeho vyzařování. Přestože je krystal malý, může vydávat ohromnou frekvenci. O tomto tématu bych mohla mluvit celý den. "Krystalové a minerálové bytůstky" opravdu velice miluji. Pomáhají mi při mé léčitelské práci a každou noc si vyberu jeden krystal ze své sbírky a dám si ho pod polštář. Když nevysíláte žádný odpor (v tomto stavu jste, když jdete spát) přejímáte frekvenci jakéhokoliv minerálu, který máte u sebe. Když se takto ladíte bez odporu na vaší straně, bez negativních myšlenek, probudíte se v úžasné náladě.                                                                                                                                                                                             Teal Swan