Když začneme pozorně sledovat dění kolem sebe tak zjistíme, že k nám neustále proudí nepřetržitý tok nápověd v nejrůznějších podobách. Ať už se jedná o informace vizuální, zvukové, intuitivní nebo v podobě konkrétních lidí či věcí. Pokud jsme příliš zaměstnáni myšlenkami v hlavě, šance zachytit tyto nápovědy se zmenšuje. Často nám tak pod rukama proklouzne úžasná nápověda a my vůbec netušíme, jakou příležitost jsme díky tomu promarnili, v lepším případě odsunuli na pozdější dobu, kdy budeme bdělejšími pozorovateli.

Život jako takový se na první pohled může jevit jako velká záhada. Pokud má ale člověk touhu poznat jeho fungování a smysl, pokud je otevřený novým informacím, přemýšlí "hlavou a srdcem" zároveň, začne postupně rozšiřovat své poznání a zjistí, že není jen obětí vnějších vlivů, ale že sám může být aktivním tvůrcem svého života.

Základem kvalitního a spokojeného života je pevné zdraví, a to jak fyzické, tak i psychické. Náš celkový zdravotní stav není jen výsledkem nahodilých vnějších vlivů, ale odráží i naše podmíněné a nepodmíněné reakce na tyto vlivy. Naše myšlenky a emoce hrají bezpochyby jednu z nejdůležitějších rolí v otázce celkové kvality našeho života. Abychom se mohli těšit dobrému zdraví, je proto potřeba vzít v úvahu tyto skutečnosti a do budování pevného zdraví se sami aktivně zapojit.

Existuje celá řada zajímavých pomůcek, které nám mohou v této naší práci pomoci, ať už se jedná o eliminaci negativního dopadu škodlivých vlivů z vnějšího prostředí anebo vnitřní práci na sobě. Cílem těchto stránek je na některé z nich upozornit a zároveň je doporučit. K nejúčinnějším takovým pomůckám, na základě našich vlastních zkušeností, patří přístroje Somavedic a PandoraStar. Jim především jsou věnovány naše stránky.